O zbiórkach charytatywnych

Organizatorem wszystkich zbiórek charytatywnych jest Fundacja „Thanks For The Help”, która powstała, aby realizować cele pomocy społecznej na rzecz dzieci na całym świecie. Nadzór nad Fundacją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszystkie organizowane zbiórki dokładnie weryfikujemy, ponieważ priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo Waszych darowizn. Każda indywidualnie stworzona zbiórka nawiązuje do prawdziwej historii dziecka, a zebrane środki przekazywane są na jego indywidualne konto założone w Fundacji.

Finansowanie zbiórek na::

Zabiegi chirurgiczne,
usługi rehabilitacyjne,
sprzęt rehabilitacyjny,
Sprzęt medyczny dla placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu dzieci,
Wypoczynek dla grup dzieci z całego świata, szczególnie tych żyjących w skrajnej biedzie lub w obozach dla uchodźców.

Środki finansowe zgromadzone na rachunkach indywidualnych beneficjentów przekazywane są bezpośrednio placówce/firmie medycznej świadczącej usługi na rzecz beneficjenta.

Prowadzenie zbiórki jest bezpłatne. Fundacja przeznacza 6% zebranej kwoty na cele statutowe Fundacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pomaganiu Fundacji Thanks For The Help, zapraszamy na stronę Fundacji pod adresem Foundationthanksforthehelp.org

Strona zbiórek zarządzana jest przez :

Foundation Thanks For The Help
41-500 Chorzów
ul. Kościuszki 63
POLAND

KRS: 0001000486, NIP: 6272781115, REGON: 523620367